Så här säger några av mina klienter;

”Om du vill våga tro på att du klarar det du vill klara eller att du kanske känner att du vill och behöver ha en förändring i ditt liv – kontakta Anna! Det du behöver finns inuti dig och hon är fenomenal på att hjälpa dig se och förstå att du har alla resurser inom dig!”

Kvinna, 60 år. Chef offentlig sektor

”Ödmjuk, fokuserad och målmedveten coach. Med Anna rör man sig framåt oavsett om du vill det eller inte”.

Kvinna. 50 år. Egenföretagare

”Anna har hjälpt mig otroligt mycket att komma till många insikter, vart jag vill och hur jag ska ta mig dit. Genom ett professionellt och genuint bemötande har hon gett mig klarhet i mina tidigare förvirrade och stressade tankar. Hon har på ett uppmuntrande sätt gett mig en trygghet i uppnåbarheten i mitt mål. Hon har fått mig att se på framtiden som något spännande, snarare än något läskigt”.

Kvinna. 24. Student.

  Vilken är din största förändring?

”Jag har blivit tydligare. Lite kaxig inuti, som kanske inte märks så tydligt för omvärlden men som känns så starkt i mig. Jag har släppt en massa ”borden”. Besluten ligger hos mig, i mig. Jag känner att jag äger min egen process och mitt eget liv. Skithäftigt!”

”Jag tror det är sinnesinställningen och lugnet. Nu när jag faktiskt vet vad jag vill göra och vad jag måste göra för att komma dit är det enklare att satsa och våga. Jag tror på mig själv och vet att jag kommer uppnå mitt mål”.

”Jag har verkligen förändrat tänket om mig själv, att jag vågar och att jag kan! Mina förväntningar på mig själv är nu att starta min utbildning inom den tidsplan jag har satt och att fullfölja mina drömmar och till slut nå mitt mål! ”

” Jag har satt en längre planering för framtiden. Jag vet nu hur jag ska fokusera på mina behov.

Vad har du lärt dig och tar med dig framåt?

” Att det finns dolda behov och förmågor som är för mig helt omedvetna. Att jag i rätt miljö och med en känsla av oändlig med tid kan låta detta komma upp, komma fram och ta form, utan krav på resultat där och då. Att jag kan och törs! Wow! ”

” Jag har kommit till många insikter. Främst vad jag vill göra i framtiden men också vad jag behöver göra för att nå dit. Jag har lärt mig hur viktigt det är att konkretisera saker som känns stora och diffusa. Genom att sätta mål och handlingsplan för att nå dit blir det lättare att satsa och saker känns då inte längre lika ouppnåeliga. Detta förhållningssätt kommer jag att ta med mig i framtida situationer jag sätts inför. Jag har lärt mig att man ibland måste stanna upp och reflektera över vad som är viktigt för en själv, istället för att göra det som förväntas av en och det ens omgivning gör.”