”Det första steget mot att få det du vill ha ut av livet är att bestämma vad du vill ha”. Ben Stein

Vad kul att just du hittat hit. Mellan dig och mig så vill jag egentligen inte ha en hemsida. Min största önskan är nämligen att du blivit tipsad om mig av en vän eller en kollega som jag coachat. Jag hoppas att de berättat för dig hur de via coachprocessen fått hjälp att förstå sig själva bättre, att tydliggöra vad de vill med sitt liv, att de satt tydliga och motiverande mål, att de upptäckt nya sidor hos sig själva och att de genom sitt agerande förändrat riktningen på sitt liv och antagligen känner sig mer tillfreds med sig själva, sitt liv och sin omgivning. Det är nämligen så jag helst jobbar. Men jag har full förståelse för att du, innan du väljer att kontakta mig, vill bilda dig en egen uppfattning om coaching och om mig som coach. Därför finns denna hemsida.

Det handlar om dig

Den främsta anledningen till att söka en coach är viljan att utvecklas.

Att söka sig till en coach handlar om att prioritera sig själv och investera i sitt välmående och den egna utvecklingen. Kanske har du funderingar eller tankar om livet. Det kan vara något som skaver, en pusselbit som saknas eller en del av dig som värker och vill ut. Det kan vara prestationsångest, en relation eller ett jobb som inte fungerar. Det kan vara en rädsla eller en oro för framtiden eller en längtan efter något annat?

Kanske har du fastnat? Du har allt men känner dig ändå inte nöjd. Du har en önskan om något mer och att utvecklas, men du vet bara inte hur eller åt vilket håll? Eller att du vet mycket väl vad du behöver förändra i ditt liv. Du har försökt många gånger men du lyckas ändå inte.

Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att klargöra vad du vill och hjälpa dig att påbörja en förändring åt önskat håll. Vi jobbar vi med tydliga målsättningar, värden, hinder, resurser och handlingsplaner enligt en tydligt definierad process. På köpet får du nya insikter om dig själv och ditt liv. För många blir coachprocessen ett första steg mot resten av ditt liv där du tar klivet från passagerarsätet till förarsätet.  

Coaching är lösningsfokuserad och bygger på positiv psykologi. Coaching är också en aktiv handling. Det är du och din vilja till förändring som är avgörande. Jag leder våra samtal och guidar dig stegvis genom processen, men det är du som styr och det är du som gör jobbet. Mellan våra sessioner får du uppgifter som tar dig steg för steg mot ditt mål. Coaching är ett samverkande partnerskap där du har svaren och jag ställer frågorna.

Coaching passar alla som vill utvecklas from här och nu. I coachprocessen kan det ibland vara nödvändigt att gå tillbaka och se på tidigare händelser som hindrar utveckling men jag som coach jobbar inte med svåra trauman eller psykiska problem som kräver en utbildad psykolog.

Läs mer om coaching här

Områden

Coaching är en effektiv metod för att hjälpa individer inom områden såsom;   

 • Generell mental hälsa och välbefinnande
 • Självbild (självförtroende, självkänsla, självmedkänsla)
 • Beteendeförändringar
 • Fysisk träning och motivation för fysisk träning
 • Stresshantering och stressprevention
 • Sömnstörningar
 • Personlig utveckling- kortsiktig och långsiktig
 • Personligt ledarskap (en förutsättning för att leda andra)
 • Ångest, oro, rädsla
 • Prestationskrav
 • Nedstämdhet
 • Fobier
 • Relationsproblem